Kerkgegevens

Algemene informatie 

Kerkgebouw Kerkcentrum “Wi Eegi Kerki”
Postadres Postbus 12657, 1100 AR Amsterdam
Adres Krommehoekstraat 136, 1104 KV Amsterdam Zuidoost
E-mail secr.or@ebgzuidoost.nl
Website www.ebgzuidoost.nl
Telefoon 020 663 71 88

Bankrelatie

Algemene bankrekening NL07RABO.0161.3569.07 Rabobank t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost
Bouwfonds NL10RABO.0139.4737.50 Rabobank t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost onder vermelding      van: Bouwfonds “Wi Eegi Kerki”


Spreekuur

Voorlopig is er geen inloopspreekuur op donderdag. U kunt met u vragen altijd telefonisch of via de mail terecht bij de daarvoor aangegeven personen:

Pastoraal

Predikant : ds. Markus Gill
Telefoon : 06 41 69 19 84
E-Mail : gill@ebgzuidoost.nl
Pastoraal medewerkster zr. Rita Harry
Telefoon : 070 347 46 53
Mobiel : 06 11 31 02 15
E-Mail : harryrita@ziggo.nl

Administratie en kerkelijke bijdragen:
br. Robert Bruining, telefoon: 06 13 30 40 98