Geschiedenis

De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) is bij vele mensen bekend door de uitgaven van de dagteksten of “Losungen”. Ook kennen velen de Hernhutter Adventssterren, die in de tijd voor kerst vele kerken en huizen verlichten.

De geschiedenis van de Broedergemeente begint al in het jaar 1457. Eén van de eerste protestantse kerken in Bohemen werd toen gesticht. Het is de “Unitas Fratrum” of  “Broeder-Uniteit”. Haar ontstaan gaat terug op de reformator Jan Hus, die 1415 in Konstanz als ketter op de brandstapel stierf.Basis van de nieuwe gemeenschap was enkel het Woord van God, zoals het in de Bijbel tot de mensen gekomen is. In 1722 stichtte Nikolaus Ludwig Graaf van Zinzendorf (1700 – 1760) de plaats  Herrnhut in Sachsen (Duitsland). Samen met vluchtelingen van de oude Broeder-Uniteit koos hij de naam voor de plaats, die zoveel betekent als “onder ‘s-Heren hoede”.

Zinzendorf wordt als de man gezien, die de Broeder-Uniteit nieuw leven in blies. Zijn spiritualiteit was die van het piëtisme. Zijn levensmotto was: “ik ben overtuigd dat er geen Christendom is zonder gemeenschap.”

De manier om met elkaar te leven en te werken in Herrnhut was aantrekkelijk voor velen. De gemeenschap, die gekenmerkt werd door persoonlijk geloof en missionaire verantwoordelijkheid, groeide.

De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) is een kerk die open is voor de Oecumene. Ze is een kleine protestantse kerk. Ze heeft geen eigen dogmatische leerstellingen ontwikkeld.

De Bijbel is haar enige bron voor het geloof. Ze verschilt in haar grondleggende geloofsinhouden niet van andere protestantse kerken. Er is wederzijds sacraments- en ambtserkenning tussen de EBG en Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Een bijzonderheid van de Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) is haar internationale karakter. Haar zendingswerk reikte ver. Zij telt 800.000 leden in meer dan 25 landen.  De Europees-Continentale provincie, waar de gemeenten in Nederland onder vallen, is een van ruim 20 provincies ofwel zelfstandige kerken wereldwijd. Bij deze provincie horen de gemeenschappen in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Zweden en Estland. In Nederland behoren rond 12.000 mensen in 7 gemeenten en enkele plaatselijke werkgroepen tot de Broedergemeente.

De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) is ook op andere gebieden actief: in Nederland zijn twee basisscholen met deze kerk verbonden. Het Zeister Zendingsgenootschap steunt namens de Broedergemeente organisaties en kerken in vele landen.

De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) kent geordende predikanten. Daarnaast zijn er andere medewerkers en medewerksters actief bij het werk betrokken. Om het ene jaar komt de synode van de kerkprovincie bijeen, om leiding te geven aan de kerk en het dagelijks bestuur van de provincie te kiezen. Dit bestuur bestaat uit vijf leden met zetels in Zeist (Nederland), Herrnhut en Bad Boll (Duitsland).