Gemeentebrief

Zes keer per jaar komt de gemeentebrief uit met berichten van de oudstenraad, van de kringen en groepen en relevante berichten vanuit de gemeente. Ook verslagen van activiteiten en ingezonden berichten kunnen hierin gelezen worden. Klik voor de recente uitgave op het plaatje hierboven.

Voor een gratis digitaal (pdf) abonnement op onze gemeentebrief, stuur uw e-mailadres naar koranti@ebgzuidoost.nl. U krijgt Wi Eegi Koranti dan om de twee maanden via de mail toegestuurd.

De printversie is voor gemeenteleden gratis. Anderen belangstellenden kunnen Wi Eegi Koranti abonneren voor 15 euro per jaar. Ook hiervoor kunt zich opgeven via koranti@ebgzuidoost.nl.

Redactie gemeentebrief

De volgende uitgave van Wi Eegi Koranti komt in februari 2022.
Kopij graag inleveren vóór 15 januari a.s.

Redactie: zr. C. Chan-A-Hung, ds. M. Gill
E-mail: koranti@ebgzuidoost.nl