Donatie of Gift

Bij een kerkdienst hoort natuurlijk ook het inzamelen van de gaven, die mede een belangrijke basis zijn voor het bestaan van onze kerk. Daarom vagen wij u ook om in plaats van de collecte die u niet aan de radio geeft een gift te doneren voor onze gemeente. U kunt u bijdrage overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL07RABO.0161.3569.07

t.n.v. EBG Amsterdam Zuidoost

Bij voorbaat dank! God heeft de blijmoedige gever lief. Hij draagt ons door zijn liefde in Jezus Christus ook in deze moeilijke tijden.