Wi Eegi Kerki

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.
Psalm 127:1

  • SR
  • NL

Fu En ede wi e prisiri nanga wi heri ati, iya a tapu a santa nen fu En wi e fertrow.

Psalm 33:21

Ala ten un mus e prisiri. Un mus tan begi sondro fu kon weri.

1 Tesalonika 5:16-17

Woensdag, 8 Februari 2023

Ons hart is om de HEER verblijd, op zijn heilige naam vertrouwen wij.

Ps. 33:21

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk.

1 Tes. 5:16–17

 

Lustrum dienst op 5 februari 2023

EBG AMSTERDAM ZUIDOOST

Predikant : ds. M. Gill en ds. C. Lindner

Aanvang: 11.00 uur
Link live stream: Streaming link
Liturgie klikt u op: Liturgie link

 

 

 

Gemeentebrief: Wi Eegi Koranti

In de recente uitgave van onze gemeentebrief Wi Eegi Koranti (oktober-november) vindt u informatie over het gemeentewerk, onze diensten en bijeenkomsten.

Voor de download van de pdf versie (gratis) klikt u op: Koranti pdf link

Voor de bestelling van de printversie (18 euro per jaar) kunt u een email sturen naar: koranti@ebgzuidoost.nl

Vacatures Wi Eegi Kerki

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor de vacature klick op deze link: Vacature penningmeester

Voor het bestuur van onze basisschool Crescendo zoeken we een bestuurslid. Voor het wervingsprofiel klick op deze link: Wervingsprofiel Crescendo