Wi Eegi Kerki

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.
Psalm 127:1

  • SR
  • NL

Di MASRA ben tyari wan kenki kon gi Sion, a gersi leki na dren wi ben dren.

Psalm 126:1

Lobi noiti o kba. Ma fu taki san Gado gi yu fu taki, dati o kon na wan kba. Taki ini difrenti tongo no o de moro. Sabi o kon na wan kba. Bika now wi e luku na ini wan spikri, èn sani no de so krin. Ma te a dey doro, wi o si ala sani fesi nanga fesi.

1 Korinte 13:8,12

Donderdag, 30 Mei 2024

Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden.

Ps. 126:1

De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht.

1 Kor. 13:8,12 (WV)

 

Preekdienst op 26 mei  2024 

Zondag Trinitatis

Predikant: ds. M. Gill

Wi Eegi Kerki
Aanvang: 11.00 uur 

Link livestream:  Streaminglink
Liturgiedienst klik op: Liturgielink

Wi Eegi Koranti februari - maart 2024

De nieuwe editie van onze gemeentebrief Wi Eegi Koranti is er. U kunt de koranti downloaden via deze link: Wi Eegi Koranti april - mei 2024

Verhuur Wi Eegi Kerki

Wi Eegi Kerki is meer dan een kerkgebouw. Naast de Grote Zaal is er een ontmoetingsruimte voor recepties en feesten, vier vergaderzalen en een moderne keuken. Als u ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op via: verhuur@ebgzuidoost.nl. U kunt voor meer informatie onze folder verhuur downloaden door op deze link te klicken: WEK Informatie voor huurders

Giften Wi Eegi Kerki

Voor giften voor onze gemeente kunt u gebruik maken van deze qr code. Dank u wel!

 

Vacature Penningmeester

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor de taakomschrijving klick op deze link: vacature penningmeester

 

Klachtenreglement EBG Zuidoost

De Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost heeft een klachtenreglement opgesteld. De raad zal in de maanden april en mei potentiele leden voor de klachtencommissie benaderen. U kunt het reglement via deze link downloaden: Klachtenreglement EBG Zuidoost en het klachtenformulier via deze link: Klachtenformulier EBG Zuidoost