Wi Eegi Kerki

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.
Psalm 127:1

  • SR
  • NL

Mi sa ferteri den kondreman fu mi fu den bigi sani di Yu du.

Psalm 22:23

Paulus e skrifi: Brada nanga sisa, mi kan taygi un disi: A bun nyunsu san mi e preiki no kmopo fu libisma.

Galasia 1:11

Zondag, 23 Juni 2024

Ik zal uw naam verkondigen bij mijn broeders en zusters.

Ps. 22:23 (WV)

Paulus schrijft: Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb geen zaak van mensen is.

Gal. 1:11

 

Preekdienst op 23 juni 2024 

Vierde zondag na Trinitatis

Predikant: Ds. M. Gill

Wi Eegi Kerki
Aanvang: 11.00 uur 

Link livestream:  Streaminglink
Liturgiedienst klik op: Liturgielink

Wi Eegi Koranti april - mei 2024

De nieuwe editie van onze gemeentebrief Wi Eegi Koranti is er. U kunt de koranti downloaden via deze link: Wi Eegi Koranti april - mei 2024

Verhuur Wi Eegi Kerki

Wi Eegi Kerki is meer dan een kerkgebouw. Naast de Grote Zaal is er een ontmoetingsruimte voor recepties en feesten, vier vergaderzalen en een moderne keuken. Als u ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op via: verhuur@ebgzuidoost.nl. U kunt voor meer informatie onze folder verhuur downloaden door op deze link te klicken: WEK Informatie voor huurders

Giften Wi Eegi Kerki

Voor giften voor onze gemeente kunt u gebruik maken van deze qr code. Dank u wel!

 

Vacature Penningmeester

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor de taakomschrijving klick op deze link: vacature penningmeester

 

Klachtenreglement EBG Zuidoost

De Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost heeft een klachtenreglement opgesteld. De raad zal in de maanden april en mei potentiele leden voor de klachtencommissie benaderen. U kunt het reglement via deze link downloaden: Klachtenreglement EBG Zuidoost en het klachtenformulier via deze link: Klachtenformulier EBG Zuidoost