Wi Eegi Kerki

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.
Psalm 127:1

  • SR
  • NL

Yere, Mi e meki wan nyun heymel, nanga wan nyun grontapu. Sma no o memre den fosiwan moro, den no o kon ini a prakseri fu no wan sma.

Yesaya 65:17

Yohanes di ben en si sani e skrifi: Mi si wan nyun heymel nanga wan nyun grontapu. Den fosiwan no ben de moro, èn a se no ben de moro tu.

Kon na Krin 21:1

Vrijdag, 19 Juli 2024

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid.

Jes. 65:17

De ziener Johannes schrijft: 'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.'

Openb. 21:1

 

Preekdienst op 14 juli 2024 

7e zondag op Trinitatis

Predikant: Ds. M. Gill

Wi Eegi Kerki
Aankomst: 11.00 uur 

Link livestream:  Streaminglink
Liturgiedienst klik op: Liturgielink

 

Wi Eegi Koranti april - mei 2024

De nieuwe editie van onze gemeentebrief Wi Eegi Koranti is er. U kunt de koranti downloaden via deze link: Wi Eegi Koranti april - mei 2024

Verhuur Wi Eegi Kerki

Wi Eegi Kerki is meer dan een kerkgebouw. Naast de Grote Zaal is er een ontmoetingsruimte voor recepties en feesten, vier vergaderzalen en een moderne keuken. Als u ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op via: verhuur@ebgzuidoost.nl. U kunt voor meer informatie onze folder verhuur downloaden door op deze link te klicken: WEK Informatie voor huurders

Giften Wi Eegi Kerki

Voor giften voor onze gemeente kunt u gebruik maken van deze qr code. Dank u wel!

 

Vacature Penningmeester

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor de taakomschrijving klick op deze link: vacature penningmeester

 

Klachtenreglement EBG Zuidoost

De Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost heeft een klachtenreglement opgesteld. De raad zal in de maanden april en mei potentiele leden voor de klachtencommissie benaderen. U kunt het reglement via deze link downloaden: Klachtenreglement EBG Zuidoost en het klachtenformulier via deze link: Klachtenformulier EBG Zuidoost