Wi Eegi Kerki

Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers.
Psalm 127:1

  • SR
  • NL

Na Yu, MASRA, mi Gado, e leti wan faya gi a dungru ini san mi de.

Psalm 18:29

Fu di Gado abi bigi sari-ati gi wi, a Wan di o kmopo na heymel o kon na wi fu helpi wi. A o kon leki a son di e opo fu tyari leti kon gi den sma di de na dungru, gi den di de na pasi fu go dede. Èn A o sori wi a pasi fu freide.

Lukas 1:78-79

Dinsdag, 16 April 2024

U, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis.

Ps. 18:29

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen en schijnen over allen die in duisternis verkeren, in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

Luc. 1:78–79

 

Preekdienst op 14 april  2024 

Voorganger: zr. Rita Harry

Wi Eegi Kerki
Aanvang: 11.00 uur 

Link livestream:  Streaminglink
Liturgiedienst klik op: Liturgielink

Wi Eegi Koranti februari - maart 2024

De nieuwe editie van onze gemeentebrief Wi Eegi Koranti is er. U kunt de koranti downloaden via deze link: Wi Eegi Koranti april - mei 2024

Verhuur Wi Eegi Kerki

Wi Eegi Kerki is meer dan een kerkgebouw. Naast de Grote Zaal is er een ontmoetingsruimte voor recepties en feesten, vier vergaderzalen en een moderne keuken. Als u ruimte wilt huren, neem dan contact met ons op via: verhuur@ebgzuidoost.nl. U kunt voor meer informatie onze folder verhuur downloaden door op deze link te klicken: WEK Informatie voor huurders

Giften Wi Eegi Kerki

Voor giften voor onze gemeente kunt u gebruik maken van deze qr code. Dank u wel!

 

Vacature Penningmeester

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost is op zoek naar een nieuwe penningmeester. Voor de taakomschrijving klick op deze link: vacature penningmeester

 

Klachtenreglement EBG Zuidoost

De Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Zuidoost heeft een klachtenreglement opgesteld. De raad zal in de maanden april en mei potentiele leden voor de klachtencommissie benaderen. U kunt het reglement via deze link downloaden: Klachtenreglement EBG Zuidoost en het klachtenformulier via deze link: Klachtenformulier EBG Zuidoost