Als Oudstenraad en EBG-gemeente Amsterdam Zuidoost heten wij zr. Glenda Acton als nieuwe directrice van onze basisschool Crescendo welkom.

Op de zondag voor het begin van het schooljaar, op 3 september 2017, mochten wij al in de kerkdienst met haar en haar familie kennis maken. Met de zegen van God mag zij nu aan haar nieuwe opgave beginnen om leiding te geven aan het team van de school en met de kinderen en ouders te werken aan een best mogelijk onderwijs.