De Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost is een geloofsgemeenschap die tot de Evangelische Broedergemeente in Nederland en daarmee tot de EuropeesContinentale Broeder-Uniteit behoort.

Deze is op haar beurt deel van de wereldwijde Unitas Fratrum (Moravian Church). In de Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit is vastgelegd (§ 1450.1): De gemeenten van de Broeder-Uniteit ontvangen door een synodebesluit hun kerkelijke rechten. In bijlage 1 bij de Kerkorde zijn de gemeenten van de kerkprovincie genoemd. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. De Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën en het toezicht voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De Kerkorde is te vinden op de website van de Evangelische Broedergemeente in Nederland (www.ebg.nl). De Evangelische Broedergemeente in Nederland beschikt over een ANBI groepsbeschikking van de belastingdienst. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot de Evangelische Broedergemeente in Nederland behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost