Als Oudstenraad en EBG-gemeente Amsterdam Zuidoost heten wij zr. Glenda Acton als nieuwe directrice van onze basisschool Crescendo welkom.

Op de zondag voor het begin van het schooljaar, op 3 september 2017, mochten wij al in de kerkdienst met haar en haar familie kennis maken. Met de zegen van God mag zij nu aan haar nieuwe opgave beginnen om leiding te geven aan het team van de school en met de kinderen en ouders te werken aan een best mogelijk onderwijs.

Heeft u een paar uren vrij en wilt u die in dienst stellen van de kerk, dan kun u zich aanmelden bij één van de volgende groepen:

  • de schoonmaak: zaterdagmiddag en maandagochtend wordt de kerk schoongemaakt
  • de zondagsschool: elke zondag tijdens de kerkdienst is er zondagsschool (uitgezonderd de vakantieperiodes
  • de kinderopvang: elke zondag tijdens de kerkdienst
  • gastheer/gastvrouw zowel op zaterdag als zondag en tijdens speciale activiteiten in de kerk
  • de keuken regelmatig op zondag en bij evenementen
  • zaaldienst elke zondag en tijdens speciale diensten
  • BHV/EHBO tijdens de diensten en eigen evenementen
  • techniek: power point presentatie, geluid
  • Antri FM: presenteren, programma maken en geluidstechnici

U kunt zich aanmelden bij een van de OR leden.

 

De Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Zuidoost is een geloofsgemeenschap die tot de Evangelische Broedergemeente in Nederland en daarmee tot de EuropeesContinentale Broeder-Uniteit behoort.